Krzysztof Łabutka

Prezes Klubu

Zarząd Klubu

Sekretarz: Łukasz Szydlik

Członek: Rafał Brugger

Członek: Bartosz Kościelniak

Tomasz Szymczak

Viceprezes Klubu

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Błażej Basiński

Członek: Ilona Zielińska

wesolek

Piotr Wesołek

Dyrektor Klubu