Krzysztof Łabutka z certyfikatem sędziego międzynarodowego

Prezes i trener Krzysztof Łabutka wziął udział w 103 seminarium Międzynarodowych Sędziów Taekwondo Olimpijskiego, które odbyło się w Chorwacji w dniach 11-14.06. 2018r.

Znany ze stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu wiedzy i umiejętności w Taekwondo Olimpijskim pomimo długiej nieobecności  spowodowanej bardzo poważną kontuzją kolana  trener  Taekwondo Jarocin  Krzysztof Łabutka ponownie zgłębiał  wiedzę , tym razem może uzyskać pierwszy w Śremie i jeden z pięciu w Polsce tytuł:

„International Referee” Sędziego Międzynarodowego.

Został bowiem zarekomendowany przez Polski  Związek Taekwondo Olimpijskiego do udziału w 103 seminarium Międzynarodowych Sędziów walki  jako wyróżniający się sędzia związkowy.

Szkolenie Prowadził Sędzia główny World Taekwondo pochodzący z Kanady  Mr. Songchul Kim. Przez cztery dni od 9.00 do 18.00 kandydaci oraz sędziowie odświeżający kurs łącznie 140 osób z 40 krajów brało udział w zajęciach teoretycznych i  praktycznych na których przedstawiono wszystkie informacje związane ze zmianami rozgrywania zawodów w Taekwondo Olimpijskim a które weszły w życie od 1 czerwca 2018r.

Seminarium zakończyło się rozmową kwalifikacyjną oraz czterema egzaminami 2 z teorii oraz 2 z praktyki.

Jak twierdzi sam zainteresowany ciągłe zdobywanie wiedzy i umiejętności w Taekwondo Olimpijskim nie kończy się na etapie zawodnika czy zdobycia czarnego pasa a wszystkie te elementy są jedynie trampoliną do osiągania kolejnych sukcesów  wynikających z tak szerokiego wachlarza możliwości rozwoju jakie daje właśnie ten piękny sport.

Z kolei UKS Taekwondo Jarocin, może zyskać w swoich szeregach osobę, która może się okazać skarbnicą wiedzy niezbędnej dla zawodników i trenerów. Krzysztof pozytywnie zaliczonym egzaminem sędziego międzynarodowego otwiera sobie możliwość sędziowania Pucharów Świata, Mistrzostw Europy i Świata, życzymy Krzysztofowi by miał okazję sędziować Igrzyska Olimpijskie.

Na zdjęciu czteroosobowa ekipa z Polski , od lewej: Michał Rudy, Agnieszka Schefler, Mr. Songchul Kim, Katarzyna Aleszczyk , Krzysztof Łabutka